Một số video hay về cà phê.

Mình hay xem Spiderum mỗi sáng trong khi chuẩn bị danh sách công việc cần xử lý trong ngày. Và tất nhiên, mỗi sáng không thể nào thiếu cà phê …

Nhân dịp mình đang xây dựng trang web cá nhân, mình chia sẻ một số video hay, có chọn lọc mình đã xem.

Cảm ơn tác giả: Minh (tyrion72). 

Xem thêm bài viết của tác giả tại Spiderum

Mục lục của phần 01. Link bài viết trên Spiderum.

1. Lịch sử về cây cà phê
2. Lịch sử về cà phê Việt Nam
3. Hương vị từ cây cà phê
3.1 Hương vị từ mỗi giống cây cà phê
3.2 Hương vị từ mỗi vùng trồng
4. Cấu trúc quả và hạt cà phê
5. Quy trình thu hoạch
6. Quy trình sơ chế
7. Một số tiêu chuẩn phổ biến trong việc trao đổi thương mại
8. Về việc rang cà phê
9. Hướng dẫn cách thưởng thức và giải thích một số thuật ngữ thử nếm

10. Vấn đề lựa chọn cà phê từ một vùng trồng (single origin coffee) và cà phê được phối trộn (blend coffee)
    10.1 Cà phê từ một vùng trồng (single origin coffee)
    10.1.1 Một số hệ thống đánh giá
    10.2 Cà phê được phối trộn
    10.2.1 Một số lưu ý trong việc phối trộn

Mục lục phần 02, link bài viết trên Spiderum

11. Các yêu tố trong việc pha chế cà phê
    11.1 Nước
    11.2 Cà phê
    11.3 Máy xay
    11.4 Pha chế
    11.4.1 Pha cà phê máy hay về espresso (machine coffee/ espresso machine)
    11.4.2 Pha cà phê thủ công (brewing)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *